آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Company of the Ring

آرشیو برچسب: Company of the Ring

گروه همراهان حلقه (نُه پیاده)

نُه یار حلقه که از ریوندل عازم سفر نابود کردن حلقه به سمت کوه نابودی شدند. این نه تن عبارتند از: آراگورن؛ که در هنگام حرکت ۸۷ سال داشت، فرمانده ی تکاوران شمال و از نسل ایسیلدور بود که با نام استرایدر هم شناخته می شد. بورومیر؛ ۴۰ ساله در هنگام حرکت از ریوندل، جانشین دنه تور دوم، کارگزار گوندور ...

ادامه مطلب »