آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هابسون (پدربزرگ ریسمان باف سام وایز گمجی)

هابسون (پدربزرگ ریسمان باف سام وایز گمجی)

هابسون، پسر هاب گمیجه، پدر هام فست گمجی و پدربزرگ سام وایز گمجی بود که در ماموریت یافتن کوه هلاکت شهرتی به هم زد. هابسون که نخستین کسی از خانواده بود که نام خانوادگی گمجی را انتخاب کرد، در تایفیلد شایر شغل ریسمان بافی داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...