آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hobson

آرشیو برچسب: Hobson

هابسون (پدربزرگ ریسمان باف سام وایز گمجی)

هابسون، پسر هاب گمیجه، پدر هام فست گمجی و پدربزرگ سام وایز گمجی بود که در ماموریت یافتن کوه هلاکت شهرتی به هم زد. هابسون که نخستین کسی از خانواده بود که نام خانوادگی گمجی را انتخاب کرد، در تایفیلد شایر شغل ریسمان بافی داشت.

ادامه مطلب »