آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - مصیبت دشت‌های گلادن (از دست رفتن ایسیلدور و بلای جانش)

مصیبت دشت‌های گلادن (از دست رفتن ایسیلدور و بلای جانش)

حمله‌ی اورکی در آغاز دوره‌ی سوم که طی آن، ایسیلدور در رودخانه‌ی آندوین گم شد و همراهش، حلقه‌ی یگانه‌ای که از سائورون گرفته بود.

نکته:

۱-تالکین تاریخ دقیق حمله‌ی اورک‌ها را نمی‌گوید ولی می‌توان با اطلاعات مرتبط آن را محاسبه کرد. می‌دانیم که ایسیلدور روز پنجم یاوانیه (برابر با تقویم نومه‌نور) به راه افتاد و در سیزدهمین روز سفرش مورد حمله قرار گرفت. مطابق با تقویم شاهان، آن روز چهارم نارکوئلیه است. به تقویم شایر، چهارم وینترفیلت (اکتبر) و با تقویم امروزی، ۲۵ سپتامبر خواهد بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...