خانه - آرشیو برچسب: Disaster of the Gladden Fields

آرشیو برچسب: Disaster of the Gladden Fields

فاجعه‌ی میدان‌های گلادن (از دست رفتن ایزیلدور و بلای جانش)

حمله‌ی ارکی در آغاز دوره‌ی سوم که طی آن، ایزیلدور در رودخانه‌ی آندویین گم شد و همراهش، حلقه‌ی یگانه‌ای که از سائورون گرفته بود.

نکته:

۱-تالکین تاریخ دقیق حمله‌ی ارک‌ها را نمی‌گوید ولی می‌توان با اطلاعات مرتبط آن را محاسبه کرد. می‌دانیم که ایزیلدور روز پنجم یاوانیه (برابر با تقویم نومه‌نور) به راه افتاد و در سیزدهمین روز سفرش مورد حمله قرار گرفت. مطابق با تقویم شاهان، آن روز چهارم نارکوئلیه است. به تقویم شایر، چهارم وینترفیلت (اکتبر) و با تقویم امروزی، ۲۵ سپتامبر خواهد بود.