C

سرکرده سائورون (ارباب مورگول)

عنوانی که به ارباب نزگول، قدرتمندترین خدمتگذار سائورون داده شده بود، کسی که سپاه او را در نبرد دشت‌های پله‌نور رهبری کرد. قرنها قبل پیشگویی شده بود که سرکرده سائورون بدست هیچ مردی فرو نخواهد افتاد. در نبرد پله‌نور او در ابتدا دشمنان خویش را از میدان بدر کرد و بعد از شکست دادن تئودن شاه روهان با سربازی بنام درنهلم روبرو شد، سپس آشکار شد که درنهلم همان آئووین خواهرزاده شاه روهان است که در خفا به نبرد آمده. به‌یاری مری برندی‌باکِ هابیت، آئووین اربابِ نزگول را کشت تا پیشگویی به حقیقت بپیوندد، او نه بدست مردان که بدست بانوی سفید روهان با تقدیر خویش روبرو گشت.

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی

در دشت های سبز لبه نین!”

سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹، آخرین رایزنی

رودخانه ی کوچکی یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بودند؛ کمی در غرب میناس تریت سرازیر می شد. کلوس ریزابه ای بود که به سیریت ، رودخانه ای بزرگتر می پیوست . هر چند جزئیات جغرافیایی آن کمی نامشخص است . نقشه ی کوچک مقیاس در ارباب حلقه ها نشان می دهد که سیریت به سمت شرق جریان داشته ، ولی نقشه ی بزرگ مقیاس پستی و یلندی های گوندور نشان میدهد که  به سمت غرب جریان داشته است . همچنین بنا بر اشاره ی مختصری در داستان های ناتمام ، کلوس نخستین رودخانه در شرق رود گیل رین است ؛ که آن منطبق با نقشه ی بزرگ  مقیاس است . ضمنا” نام رودخانه در آن نقشه ‘Kelos’ ترجمه شده است ، به جای ‘Celos’ . ولی تلفظ آنها در هر دو یکسان است .

کره باین (کلاغ های سیاه جنوب کوهستان مه آلود)

پرندگان سیاه بزرگی از نژاد کلاغ که بومی سرزمین های جنوبی کوهستان مه آلود بودند.(دون لند در غرب و فنگورن در شرق) به نظر می رسد این پرندگان دارای سطحی از هوشمندی بودند و در دوران جنگ حلقه توسط سارومان به عنوان جاسوس به خدمت گرفته می شدند.

شورای عقلا (نام دیگری برای شورای سفید)

اتحادی میان بزرگان الف ها و جادوگران که در دوران سوم به منظور سازماندهی و هماهنگی اقدامات دفاعی علیه سائورون و خدمتکارانش شکل گرفت.

برای آگاهی از اسامی اعضای شناخته شده و احتمالی شورا به مدخل شورای سفید مراجعه کنید.

کوتار (جد خاندان کاتن)

قدیمی ترین عضو شناخته شده خاندان کاتن، اگرچه این نام خانوادگی تا زمان زندگی نوه او هولمن کاتن استفاده نمی شد. کوتار در سال ۱۲۲۰ از تقویم شایر به دنیا آمد یعنی در حدود دو قرن قبل از جنگ حلقه. او دو پسر به نام های کارل و کوتمن داشت. کوتمن بارز دختر هولمن سبز دست ازدواج کرد و مسبب رابطه ای طولانی میان نسل کوتار و هولمن گردید.