خانه - آرشیو نویسنده: اله سار (برگه 64)

آرشیو نویسنده: اله سار

گارولف (یکی از سواران روهان که توسط ارک ها کشته شد)

یکی از مردم روهان ، گارولف (به معنای گرگ نیزه دار) یک قسمت از ایورد بود که ایومر او را به شمال فرستاد تا جلوی ارک های موردور را بگیرد. هنگامی که سواران  توسط دشمنشان در نزدیکی جنگل فنگورن گرفتار شدند ، جنگی در گرفت. ارک ها شکست خوردند اما ۱۵ نفر از مردان ایومر در آن جنگ ناپدید شدند. گارولف یکی از آن ۱۵ نفر بود. اما اسب بی سوارش هاسوفل نقش مهمی را ایفا کرد. ایومر آن را به آراگورن قرض داد . همو که به مدت ۷ روز از هاسوفل به جای گارولف استفاده کرد.

گاردنر (فرزندان سم گمجی باغبان)

خانواده ا‌ی هابیت که از اولاد سم گمجی هستند. نامشان را از شهرتشان ، باغبان و به خصوص دوباره آباد کردن شایر پس از جنگ حلقه  گرفته اند. باغبانان در دوره‌ی چهارم ، تبدیل به یکی از مهمترین خانواده ها در شایر شدند. اما در مورد خصوصیات آنها اطلاعات بسیار کمی در اختیار داریم. چیزی که قابل توجه است ، تاثیر پیوسته‌ی آنها در امور هابیت های شایر است. این حاکی از آن است که شاید بعضی از اعضا به عنوان مایورها راه جدشان سم وایز را ادامه داده اند.

چگونگی تاسیس خانواده‌ی گاردنر کمی مبهم است . بدون شک سم وایز خودش مؤسس این خانواده بوده است. او یک بار (در دوره‌ی کهن سالی اش) سم باغبان نامیده شد. چیزی که ثابت می کند سم خودش این نام را به جای گمجی برگزیده است. به عبارت دیگر ، شجره نامه‌ی او نشان می دهد که تنها یکی از فرزندانش ، یعنی فرزند بزرگش فرودو ، این نام را بر خود نهاده است.

بنابراین به نظر میرسد که او شاخه‌ی باغبانان را تاسیس کرده است. چیزی که نا معلوم است آن است که آیا فرودو تنها باغبان در میان ۱۳ فرزند سم بوده است یا خیر . یا اینکه آیا دیگر برادران و خواهرانش از این نام استفاده کرده اند یا نه.

شکاف روهان

رخنه ای در میان کوه های مه آلود و کوه های سفید. شکاف بزرگی در قسمت غربی روهان ، میان انتهای جنوبی کوه های مه آلود و شمالی ترین قله‌ی کوه های سفید.

خانواده‌ی گمویچ (اجداد گمجی)

هم فاست یکی از هابیت های شایر بود که در روستای گمویچ زندگی کرد. بنابراین او به هم فاست از گمویچ مشهور شد. پسرش وایز من به نزدیکی تافیلد کوچ کرد. همان که نام خانوادگی اش ، گمویچ را برای خود نگاه داشت. اگرچه تلفظ صحیح گمویچ بود ، اما گمیدج نیز تلفظ می شد. هاب که پسر وایز من بود ، با نام هاب گمیدج شناخته می شد. او بعد ها در طول زندگی اش ، لقب گمیدجی پیر را بر خود نهاد. این یک انحراف از این لقب بود که باعث شد نام خانوادگی به گمجی تغییر کند.

لغت گمویچ یک لغت لاتین است. هابیت های شایر ، روستایی که هم فاست در آن زندگی میکرد را گلباس می خواندند ، و کنیه‌ی اصلی هم فاست ، گلباسی بود. که مختصر شده‌ی آن گلباس می باشد.