خانه - ۱۴۰۰ (برگه 27)

آرشیو سالانه: ۱۴۰۰

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید نام پروژه تک نفره بلک متال Burzum (بورزوم) برگرفته از زبان سیاه موردور به معنی «تاریکی» است؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید نام هنری خالق پروزه تک نفره نروژی بلک متال Burzum، «کنت گریشناخ» است؟

گریشناخ نام فرمانده اورک‌های آمده از موردور بود که در جریان گرفتاری مری و پی‌پین (همراهی با یوروک-هی سارومان به فرماندهی یوگلوک) نقش داشت.

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید نام هنری خواننده بند سمفونیک بلک متال Dimmu Borgir، «شاگرات» است؟

شاگرات نام اورکی بود که فرماندهی اورک‌های برج کیریت اونگول را بر عهده داشت.

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید براساس رسومات الف‌های برین، نام پدری فئانور «کوروفینوه» به معنی فینوه‌ی کاردان بود؟ نام مادری وی «فئانارو» به معنی روح آتش بود. فئانور، ترجمه سینداری نام مادری وی است.