خانه - ۱۴۰۰ (برگه 18)

آرشیو سالانه: ۱۴۰۰

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید «شان کانری» به عنوان گزینه اصلی ایفای نقش «گندالف» در سه‌گانه سینمایی ارباب حلقه‌ها در نظر گرفته شده بود؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید پیش از پذیرش نقش آراگورن توسط ویگو مورتنسن، «دنیل دی-لوئیس» و «نیکلاس کیج» پیشنهاد برای ایفای این نقش در سه‌گانه ارباب حلقه‌ها را رد کرده بودند؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید «جان رایس-دیویس» بازیگر نقش گیملی در اقتباس سینمایی پیتر جکسون از ارباب حلقه‌ها، صداپیشه شخصیت «چوب‌ریش» نیز بوده است؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید زمزمه الفی شنیده شده در هنگام مرگ بورومیر، برگرفته از یکی از سخنان فارامیر در کتاب دو برج است؟

جملات استفاده شده، ترجمه‌ای سینداری با اندکی تغییر برای آهنگین شدن از متن زیر است:

من شمشیر درخشان را به سبب تیز بودنش دوست ندارم، و چوبۀ تیر را از آن سبب که تیز می‌رود، یا جنگجو را به سبب آوازه‌اش. تنها چیزی را دوست دارم که به دفاع از آن مشغول‌اند. -ارباب حلقه‌ها: دو برج، پنجره‌ای رو به غرب

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید سکانس سوگواری یاران حلقه برای سقوط گندالف در معادن موریا پیش از حضور «ایان مک‌کلن» بر سر صفحه فیلم‌بردای ارباب حلقه‌ها بوده است؟