آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Z - خاندان زاراگامبا (شکل اصلی نام "اولدباک")

خاندان زاراگامبا (شکل اصلی نام "اولدباک")

در بسیاری از موارد نام هابیتهایی که در ارباب حلقه ها آمده شکل انگلیسی شده نام اصلی آنها در زبان وسترون است. زاراگامبا شکل اصلی نام خاندان قدیمی اولدباک است. بزرگ این خاندان عنوان تاین شایر را به ارث میبرد، تا زمانی که یکی از آنها، گورهنداد، به شرق رفت و باکلند را در مرز شایر بنا نهاد نام آنها به همین شکل بود. بعد از آن آنها نام خود را به برانداگامبا تغییر دادند که به معنای “مرز آهو” است. تالکین تصور کرد که “مارخ باک” ترجمه خوبی برای نام جدید آنها باشد، اما به جای آن از ارتباط رودخانه برندی واین استفاده کرد و برانداگامبا را به صورت “برندی باک” انگلیسی کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...