آخرین مقالات فرهنگنامه

Z

زیراک زیگیل (سیم کوه)

نام دورفی برای کوهستان کلبدیل یا سیم کوه، در بالای قلمرو دورفهای خازاد-دوم. بر قله آن برج دورین قرار دارد، و گندالف در این مکان با بلای جان دورین پیکار کرد.

ادامه مطلب »

زیراک

کوتاه شده زیراک زیگیل، نام دورفی برای کوهستانی که دیگر نژادها به آن کلبدیل یا سیم کوه گویند.

ادامه مطلب »

خاندان زاراگامبا (شکل اصلی نام "اولدباک")

در بسیاری از موارد نام هابیتهایی که در ارباب حلقه ها آمده شکل انگلیسی شده نام اصلی آنها در زبان وسترون است. زاراگامبا شکل اصلی نام خاندان قدیمی اولدباک است. بزرگ این خاندان عنوان تاین شایر را به ارث میبرد، تا زمانی که یکی از آنها، گورهنداد، به شرق رفت و باکلند را در مرز شایر بنا نهاد نام آنها ...

ادامه مطلب »

زامین (همدم کودکی آنکالیمه)

پیر زنی که در دوران دوم جزء مستخدمین ارندیس در نومه نور بود. او در خانه سفید ارندیس در حومه امه ریه خدمت کرد. او در کودکی همدم آنکالیمه دختر ارندیس بود که بعدها به عنوان اولین ملکه حکمران بر نومه نور حکومت کرد.

ادامه مطلب »