آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - ویلی‌بالد بولجر (همسر پریسکا بگینز)

ویلی‌بالد بولجر (همسر پریسکا بگینز)

نوه‌ی گاندابالد بولجر و پسر تئوبولد بولجر. ویلی بالد با پریسکا بگنیز ازدواج کرد و خویشاوند بسیار دور بیل‌بو، فرودو، مری و پی‌پین محسوب می‌شد. ویلی‌بالد و پریسکا سه فرزند به نام‌های ویلی‌مار، هری‌بالد و نورا داشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...