آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورگان پادشاه گوندولین (پادشاه قلمرو پنهان گوندولین)

تورگان پادشاه گوندولین (پادشاه قلمرو پنهان گوندولین)

تورگان دومین پسر فینگولفین و برادر کوچکتر فینگون بود. تورگان ابتدا در نوراست فرمانروایی میکرد، تا زمانی که اولمو او را به دره پنهان توملادن راهنمایی کرد و او در آنجا قلمرو گوندولین را بنا نهاد و پادشاه آن شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...