آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Turgon

آرشیو برچسب: Turgon

تورگان کارگزار گوندور (کارگزاری که شاهد ظهور مجدد سارون بود)

تورگان پسر و جانشین کارگزار، تورین دوم اهل گوندور بود. در زمان این کارگزار سارون حضور خود در سرزمین موردور را علنی کرد و شروع به گردآوری سپاهیانی کرد که در نبرد حلقه دیده شدند. همچنین در آخرین سال حکمرانی او، سارومان به داخل ایزنگارد عقب نشینی کرد و شروع به تقویت دفاعی آن نمود. بنابراین در دو سال آخر ...

ادامه مطلب »

تورگان پادشاه گوندولین (پادشاه قلمرو پنهان گوندولین)

تورگان دومین پسر فینگولفین و برادر کوچکتر فینگون بود. تورگان ابتدا در نوراست فرمانروایی میکرد، تا زمانی که اولمو او را به دره پنهان توملادن راهنمایی کرد و او در آنجا قلمرو گوندولین را بنا نهاد و پادشاه آن شد.

ادامه مطلب »