آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تورگان کارگزار گوندور (کارگزاری که شاهد ظهور مجدد سارون بود)

تورگان کارگزار گوندور (کارگزاری که شاهد ظهور مجدد سارون بود)

تورگان پسر و جانشین کارگزار، تورین دوم اهل گوندور بود. در زمان این کارگزار سارون حضور خود در سرزمین موردور را علنی کرد و شروع به گردآوری سپاهیانی کرد که در نبرد حلقه دیده شدند. همچنین در آخرین سال حکمرانی او، سارومان به داخل ایزنگارد عقب نشینی کرد و شروع به تقویت دفاعی آن نمود. بنابراین در دو سال آخر کارگزاری تورگان، مهره ها در صفحه شطرنج برای بازی ای که بیش از شصت سال بعد از آن رخ میداد چیده شدند. تورگان به مدت ۳۹ سال کارگزار و حکمران گوندور بود. پس از مرگ او پسرش اکتلیون دوم کارگزار گوندور شد. نوه تورگان دنه تور دوم بود که در زمان نبرد حلقه کارگزار گوندور بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...