آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Steward of Gondor

آرشیو برچسب: Steward of Gondor

تورگان کارگزار گوندور (کارگزاری که شاهد ظهور مجدد سارون بود)

تورگان پسر و جانشین کارگزار، تورین دوم اهل گوندور بود. در زمان این کارگزار سارون حضور خود در سرزمین موردور را علنی کرد و شروع به گردآوری سپاهیانی کرد که در نبرد حلقه دیده شدند. همچنین در آخرین سال حکمرانی او، سارومان به داخل ایزنگارد عقب نشینی کرد و شروع به تقویت دفاعی آن نمود. بنابراین در دو سال آخر ...

ادامه مطلب »