آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: King of Gondolin

آرشیو برچسب: King of Gondolin

پادشاه گوندولین (عنوانی که تنها به تورگون نسبت داده شد)

عنوان تورگون پسر فین گولفین، کسی که شهر گوندولین را در دوران اول پایه نهاد و تا زمان سقوط شهر بر آنجا فرمانروایی کرد.

ادامه مطلب »

تورگان پادشاه گوندولین (پادشاه قلمرو پنهان گوندولین)

تورگان دومین پسر فینگولفین و برادر کوچکتر فینگون بود. تورگان ابتدا در نوراست فرمانروایی میکرد، تا زمانی که اولمو او را به دره پنهان توملادن راهنمایی کرد و او در آنجا قلمرو گوندولین را بنا نهاد و پادشاه آن شد.

ادامه مطلب »