آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تراهالد (نام واقعی اسمیگل)

تراهالد (نام واقعی اسمیگل)

نام اسمیگل، در واقع نامی نبود که گالم را به آن خطاب کرده باشند. نام واقعی او تراهالد بود. این نام از لهجه انسانهای ساکن اطراف رود گلادن اخذ شده و به معنی حفار یا نقب زن است. تالکین نسخه ای از این نام در زبان انگلیسی قدیم را که از واژه معادل نقب زدن در آن زبان، Smygel، اخذ کرده بود که تبدیل به نام رایجتر اسمیگل شد. کلمه دیگری در دنیای تالکین نیز از این واژه مشتق شده، سمیال که نامیست که هابیتها به سوراخهای خود می دادند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...