آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تراین دوم (پدر تورین سپربلوط)

تراین دوم (پدر تورین سپربلوط)

تراین دوم پادشاه خاندان دورین در تبعید، پسر ترور و پدر تورین دوم، ملقب به سپربلوط بود. او از حمله اسماگ به اره بور گریخت، اما بعدها هنگامی که در سرزمین میانه به دنبال راهی برای بازگشت به اره بور می گشت، توسط سارون دستگیر شد و در سیاهچاله های دول گولدور مرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...