آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تاین شایر (لقبی برای اولدباک ها و توکها)

تاین شایر (لقبی برای اولدباک ها و توکها)

عهد: از ۱۹۷۹د.س.
مکان: شایر
منشاء: این لقب ابتدا به بوکا اهل ماریش اعطا شد و نسلهای متمادی در خاندان او ماند
نژاد: هابیت
فرهنگ: هابیتهای شایر
مقر: از سال ۲۳۴۰د.س. سمیالهای بزرگ در توکلند مقر تاین بود
خاندان: در ابتدا اولدباکها و بعدها این مقام به توکها تفویض شد
معنی: این کلمه از کلمه انگلیسی قدیم Thegn تحت معنی سردسته گرفته شده، اما معنی اصلی این کلمه خادم و یا سرباز میباشد
یادداشت: این لقب حداقل به سی و سه هابیت شایر اطلاق شده است

تاین، لقب افتخاری رهبر نیروی نظامی شایر بود. اولین تاین شایر، بوکا اهل ماریش بود که این لقب تا یازده نسل در خاندان او، خانواده اولدباک باقی ماند، تا زمانی که اولدباکها از رودخانه برندی واین گذشته و به باکلند مهاجرت کردند. پس از آن لقب تاین، به سردسته خاندان توک اطلاق میشد که اولین آنها ایزومبراس اول بود. میدانیم که لااقل سی و سه تاین در شایر بوده اند: از بوکا که در ۱۹۷۹د.س. تاین شد، تا فارامیر اول که در سال ۶۳د.چ. یعنی بیش از هزار سال بعد به مقام تاین رسید:

 • ۱ بوکا اهل ماریش (از ۱۹۷۹ د.س. تاین شد)

اولین تاین در سال ۱۹۷۹د.س. یعنی ۳۷۹ تقویم شایر به این مقام رسید. بوکا زمانی تاین شد که سرزمینهای شمالی در بحبوحه جنگ عظیمی قرار داشتند که طی آن پادشاهی باستانی آرتداین از بین رفت. پس از بوکا تاینهای خاندان اولدباک به این مقام رسیدند.

 • ۱۱-۲ ده تاین از خاندان اولدباک (به مدت ۳۰۰ سال یعنی تا سال ۲۳۴۰د.س. تاین بودند)

پس از بوکا ده نفر از خاندان او به مقام تاین رسیدند که نام آنها در تواریخ ضبط نشده، اما همه آنها نام خانوادگی اولدباک را به افتخار سلف خود برگزیده بودند.

 • ۱۲ گورهنداد اولدباک (تا سال ۲۳۴۰د.س. تاین بود)

سلسله تاینهای اولدباک به گورهنداد ختم میشود. او از رودخانه برندی واین گذشت و پس از بنیان نهادن باکلند، نام خانوادگی خود را به برندی باک تغییر داد. مقام تاین از خاندان او به خاندان توک تفویض شد و پس از او اولین تاین از خاندان توک به این مقام رسید.

۱۳ ایزومبراس اول (از سال ۲۳۴۰د.س. تاین بود) ایزومبراس اول، سیزدهمین تاین شایر و اولین تاین از خاندان توک بود. وارثان او مقام تاین را تا انتهای تاریخ ضبط شده شایر نگاه داشتند.

 • ۲۱-۱۴ هشت تاین از خاندان توک (تقریبا ۳۰۰ سال یعنی تا ۲۶۸۶د.س. تاین بودند)

نام هیچیک از هشت تاین خاندان توک که در بازه زمانی فوق به این مقام نایل شدند در تاریخ ضبط نشده، اما با توجه به نامهای وارثان آنها، میتوان فهمید که بین این هشت نفر باید ایزنگریم اول، فرومبراس اول، پالادین اول و ایزومبراس دوم بوده باشند. اما هیچ اطلاعی از حوادث زمان تاینی آنها نداریم.

 • ۲۲ ایزنگریم دوم (به مدت ۳۹ سال، تا ۲۷۲۲د.س. تاین بود)

ایزنگریم دوم بیست و دومین تاین و دهمین تاین خاندان توک بود. او حفر سمیالهای بزرگ را آغاز کرد که به مقر تاین در توکلند تبدیل شدند. او با فاصله کمی از معرفی علف چپق به هابیتهای شایر توسط توبولد هورن بلوئر به مقام تاینی دست یافت. پس از او نیز پسرش به این مقام رسید.

 • ۲۳ ایزومبراس سوم (به مدت ۳۲ سال، تا ۲۷۵۹د.س. تاین بود)

پسر کوچک ایزومبراس سوم، باندوبراس توک مشهور، ملقب به بولرورر بود. در دوران تاینی ایزومبراس سوم، شایر مورد هجوم اورکها قرار گرفت و در همین دوران، باندوبراس یک فوج از آنها را در نبرد دشتهای سبز شکست داد. با این وجود، از آنجا که باندوبراک فرزند کوچک ایزومبراس سوم بود، مقام تاین به برادران بزرگتر او رسید.

 • ۲۴ فرومبراس دوم (به مدت ۴۲ سال، تا ۲۸۰۱د.س. تاین بود)

پس از فرومبراس دوم هم پسر او به مقام تاین رسید.

 • ۲۵ فورتینبراس اول (به مدت ۴۷ سال، تا ۲۸۴۸د.س. تاین بود)

در دوران تاینی فورتینبراس اول، شایر به شدت فعال بود، زیرا که دورفهای خاندان دورین، به سمت غرب کوچ می کردند تا در کوهستان آبی ساکن شوند. پس از او پسرش مقام را به ارث برد.

 • ۲۶ گرونتیوس (به مدت ۷۲ سال، تا ۲۹۲۰د.س. تاین بود)

توک پیر مشهور که به مدت ۷۲ سال از ۱۳۰ سال عمرش مقام تاین را دارا بود. او دوازده فرزند داشت. در دوران تاینی او بود که زمستان سخت از راه رسید و گرگهای سپید به شایر حمله ور شدند. پس از او بزرگترین پسر او مقام تاین را در دست گرفت.

 • ۲۷ ایزنگریم سوم (به مدت ۱۰ سال، تا ۲۹۳۰د.س. تاین بود)

از آنجا که گرونتیوس مدتی طولانی زیست، پسرش ایزنگریم سوم در ۸۸ سالگی به مقام تاینی رسید و تنها ده سال بعد، بدون داشتن وارثی درگذشت و تاینی به برادر کوچکترش تفویض شد.

 • ۲۸ ایزومبراس چهارم (تنها ۹ سال، تا ۲۹۳۹د.س. تاین بود)

به مانند برادرش ایزنگریم سوم، ایزومبراس چهارم نیز، در سن پیری، در ۹۲ سالگی مقام تاین را به دست آورد و نه سال بعد، پس از مرگ او پسرش این مقام را در دست گرفت.

 • ۲۹ فورتینبراس دوم (به مدت ۴۱ سال، تا ۲۹۸۰د.س. تاین بود)

در اوایل دوران تاینی او حادثه عجیبی در هابیتون رخ داد. بیلبو بگینز از بگ اند، مدتی سر به سرزمینهای وحشی گذاشت و ناپدید شد و پس از مدتی بازگشت. پس از او پسرش مقام تاین را به دست آورد.

 • ۳۰ فرومبراس سوم (به مدت ۳۵ سال، تا ۳۰۱۵د.س. تاین بود)

او در زمان مهمانی خداحافظی عجیب و غریب بیلبو بگینز تاین بود و در آن مهمانی حضور داشت. او هرگز ازدواج نکرد و لذا بدون داشتن فرزند و وارثی درگذشت. بنابراین مقام تاین به دودمان فرزند چهارم گرونتیوس، یعنی هایلدگریم و مشخصا نوه او تفویض شد.

 • ۳۱ پالادین دوم (به مدت ۱۹ سال، تا سال ۱۳د.چ. تاین بود)

پالادین دوم که در زمان تاینی عموی پدرش، ایزومبراس چهارم به دنیا آمده بود، با کشاورزی در ویتول در توکلند روزگار می گذراند. در زمان جنگ حلقه او تاین شایر بود و از توکلند در برابر حرامیانی که به شایر حمله کرده بودند دفاع میکرد. پس از مرگ او، چهارمین فرزند، اما پسر ارشد او به مقام تاین رسید.

 • ۳۲ پره گرین اول (به مدت ۵۰ سال، تا ۶۳د.چ. تاین بود)

پره گرین توک که جزو یاران حلقه بود، ۱۳ سال پس از بازگشت از ماجراجوییهایش در جنوب، مقام تاینی را به دست آورد و آنرا تا روزگار پیری در اختیار داشت. در سن ۹۴ سالگی، او از مقام خود استعفا داد و به همراه دوستش، مریادوک برندی باک بار دیگر به سرزمینهای جنوبی تاختند و دیگر هرگز در شایر دیده نشدند. پس از پره گرین، پسرش مقام او را در دست گرفت.

 • ۳۳ فارامیر اول (از سال ۶۳د.چ. تاین بود)

فارامیر اول که نام خود را از فارامیر، امیر ایتیلین به عاریت داشت، پس از استعفای پدرش پره گرین توک به مقام تاین رسید. از دوران تاینی او اطلاعی در دست نیست جز آنکه او با دختر سام وایز گمجی، گلدی لاکز ازدواج کرد. واضح است که پس از او نیز مقام تاین در خاندان توک و در اخلاف او باقی ماند، اما از جانشینان او هیچ اطلاعی در دست نیست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...