آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Thain of the Shire

آرشیو برچسب: Thain of the Shire

تاین شایر (لقبی برای اولدباک ها و توکها)

عهد: از ۱۹۷۹د.س. مکان: شایر منشاء: این لقب ابتدا به بوکا اهل ماریش اعطا شد و نسلهای متمادی در خاندان او ماند نژاد: هابیت فرهنگ: هابیتهای شایر مقر: از سال ۲۳۴۰د.س. سمیالهای بزرگ در توکلند مقر تاین بود خاندان: در ابتدا اولدباکها و بعدها این مقام به توکها تفویض شد معنی: این کلمه از کلمه انگلیسی قدیم Thegn تحت معنی ...

ادامه مطلب »