آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-نو-فوین (دورتونیون) (جنگل ظلمانی)

تار-نو-فوین (دورتونیون) (جنگل ظلمانی)

پس از داگور-براگولاخ تاریکی مورگوت بر جنگلهای شمال دورتونیون سایه افکند و آنها را پلید کرد، تا جایی که تار-نو-فوین، یعنی جنگل ظلمانی نام گرفتند. این نام گاهی برای کل سرزمین دورتونیون نیز، پس از تسخیر آن توسط مورگوت به کار می رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...