آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Taur-nu-Fuin (Dorthonion)

آرشیو برچسب: Taur-nu-Fuin (Dorthonion)

تار-نو-فوین (دورتونیون) (جنگل ظلمانی)

پس از داگور-براگولاخ تاریکی مورگوت بر جنگلهای شمال دورتونیون سایه افکند و آنها را پلید کرد، تا جایی که تار-نو-فوین، یعنی جنگل ظلمانی نام گرفتند. این نام گاهی برای کل سرزمین دورتونیون نیز، پس از تسخیر آن توسط مورگوت به کار می رفت.

ادامه مطلب »