آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - تار-ا-ندائدلوس (جنگل وحشت عظیم)

تار-ا-ندائدلوس (جنگل وحشت عظیم)

جنگل بزرگی که در مرکز منطقه رووانیون قرار داشت در بیشتر تاریخ سرزمین میانه به نام سبز بیشه بزرگ نامیده می شد. پس از گذشت تقریبا هزار سال از دوران سوم، سایه ای بر بیشه افتاد و شاه جادوپیشه (نکرومانسر) نیز در دول-گولدور ظهور کرد. در اثر این حوادث، نام بیشه به مرک وود تغییر یافت. دو نام از نامهای الفی این جنگل در تواریخ ثبت شده است: تار-نو-فوین که تقریبا ترجمه ای ادبی از نام مرک وود به معنی سیاه بیشه است، اما نام دیگری که معنای آن متفاوت بوده و بیشتر رایج است، تار-ا-ندائدلوس به معنی جنگل وحشت عظیم است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...