آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Taur-e-Ndaedelos

آرشیو برچسب: Taur-e-Ndaedelos

تار-ا-ندائدلوس (جنگل وحشت عظیم)

جنگل بزرگی که در مرکز منطقه رووانیون قرار داشت در بیشتر تاریخ سرزمین میانه به نام سبز بیشه بزرگ نامیده می شد. پس از گذشت تقریبا هزار سال از دوران سوم، سایه ای بر بیشه افتاد و شاه جادوپیشه (نکرومانسر) نیز در دول-گولدور ظهور کرد. در اثر این حوادث، نام بیشه به مرک وود تغییر یافت. دو نام از نامهای ...

ادامه مطلب »