آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Doom of the Valar

آرشیو برچسب: Doom of the Valar

حکم والار (تبعید از نولدور)

حکم هولناکی که والار، در حاشیه‌های شمالی آمان، بر پیروان فیانور نهادند و معمولاً آن را حکم ماندوس می‌خوانند. بر مبنای این حکم، نولدور از قلمروی قدسی اخراج گشتند و محکوم به زندگی در سختی و تأسف و خیانت در سرزمین میانه گشتند. قرن‌ها بعد، وقتی در نهایت پیشگویی‌های والار به تحقق پیوست، تورگون کوشید کشتی های به غرب بفرستد ...

ادامه مطلب »