آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Council of the Wise

آرشیو برچسب: Council of the Wise

شورای خردمندان (نام دیگری برای شورای سفید)

اتحادی میان بزرگان الف ها و جادوگران که در دوران سوم به منظور سازماندهی و هماهنگی اقدامات دفاعی علیه سائورون و خدمتکارانش شکل گرفت. برای آگاهی از اسامی اعضای شناخته شده و احتمالی شورا به مدخل شورای سفید مراجعه کنید.

ادامه مطلب »