آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - حلقۀ حاکم (نمیرومندترینِ حلقه‌های بزرگ)

حلقۀ حاکم (نمیرومندترینِ حلقه‌های بزرگ)

تاریخ: در حدود۱۶۰۰ دوران دوم ساخته و در ۲۵ مارس ۳۰۱۹ دوران سوم نابود شد. (تقریباً ۴.۸۶۰ سال را از سر گذراند.)

منشأ: به دست سائورون در آتش‌های اورودوین ساخته شد.

دیگر نام‌ها: حلقۀ گولوم، حلقۀ بزرگ، مایۀ هلاکت(بلای جان)‌ایسیلدور، حلقۀ جادو، حلقۀ‌یگانه، نفیس[Precious در my Precious از زبان گولوم که به عزیزم ترجمه شده است.]، حلقه، حلقۀ دشمن، حلقۀ‌ایسیلدور، حلقۀ قدرت

نامی‌ که به حلقۀ ‌یگانه داده شده است، علت‌این نام‌گذاری، تسلط بر دیگر حلقه‌های قدرت است که به استفاده کنندۀ خود می‌بخشید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...