آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ruling Ring

آرشیو برچسب: Ruling Ring

حلقۀ حاکم (نمیرومندترینِ حلقه‌های بزرگ)

تاریخ: در حدود۱۶۰۰ دوران دوم ساخته و در ۲۵ مارس ۳۰۱۹ دوران سوم نابود شد. (تقریباً ۴.۸۶۰ سال را از سر گذراند.) منشأ: به دست سائورون در آتش‌های اورودوین ساخته شد. دیگر نام‌ها: حلقۀ گولوم، حلقۀ بزرگ، مایۀ هلاکت(بلای جان)‌ایسیلدور، حلقۀ جادو، حلقۀ‌یگانه، نفیس[Precious در my Precious از زبان گولوم که به عزیزم ترجمه شده است.]، حلقه، حلقۀ دشمن، حلقۀ‌ایسیلدور، ...

ادامه مطلب »