آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - روریماک «گلدفادر» برندی‌باک (ارباب باک‌لند در زمان جشن تولد بیل‌بو)

روریماک «گلدفادر» برندی‌باک (ارباب باک‌لند در زمان جشن تولد بیل‌بو)

پسر گوربادوک برندی‌باک که عنوان ارباب باک‌لند را از پدرش به ارث برده بود. او در مهمانی معروف جشن تولد بیل‌بو حاضر بود و وقتی او غیب ‌می‌شود اولین گمان را می‌زند و می‌گوید این بگینز دیوانه دوباره رفته سراغ یک ماجرای دیگر!!! او در آن زمان نزدیک صد سالش بود (از این رو برخی اوقات به او روری پیر می‌گفتند.) او به مدت هفت سال دیگر هم زندگی کرد. او عنوان ارباب باک‌لند را به پسر بزرگتر خود سارادوک اهدا می‌کند. و در این زمان نوۀ او مریادوک یکی از اعضای گروه حلقه است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...