آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Rorimac ‘Goldfather’ Brandybuck

آرشیو برچسب: Rorimac ‘Goldfather’ Brandybuck

روریماک «گلدفادر» برندی‌باک (ارباب باک‌لند در زمان جشن تولد بیل‌بو)

پسر گوربادوک برندی‌باک که عنوان ارباب باک‌لند را از پدرش به ارث برده بود. او در مهمانی معروف جشن تولد بیل‌بو حاضر بود و وقتی او غیب ‌می‌شود اولین گمان را می‌زند و می‌گوید این بگینز دیوانه دوباره رفته سراغ یک ماجرای دیگر!!! او در آن زمان نزدیک صد سالش بود (از این رو برخی اوقات به او روری پیر ...

ادامه مطلب »