آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - چشمۀ ریویل (منشأ رود ریویل)

چشمۀ ریویل (منشأ رود ریویل)

سرچشمۀ رود کوچک ریویل که در غرب دورتونیون و به سمت شمال و غرب اولین انشعاب سیریون جریان دارد. محل چشمۀ این رود به عنوان محل انتقام برن از اورک‌ها یاد می‌شوند. در این ماجرا همۀ همراهان برن، به همراه پدرش باراهیر، توسط گروهی از اورک‌ها در تارن آئلوین کشته شدند و سپس آن اورک‌ها از غرب و از تورنیون گذشتند. برن رد آن‌ها را در کمپی در سرچشمۀ ریویل زد و با حملۀ ناگهانی به آنان سر دسته‌شان را کشت، و سپس با دست آن اورک و حلقۀ باراهیر از مخمصه گریخت. بنابراین حلقۀ باراهیر از چنگ مورگوت نجات یافت و در نسل برن دست به دست منتقل شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...