آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Rivil’s Well

آرشیو برچسب: Rivil’s Well

چشمۀ ریویل (منشأ رود ریویل)

سرچشمۀ رود کوچک ریویل که در غرب دورتونیون و به سمت شمال و غرب اولین انشعاب سیریون جریان دارد. محل چشمۀ این رود به عنوان محل انتقام برن از اورک‌ها یاد می‌شوند. در این ماجرا همۀ همراهان برن، به همراه پدرش باراهیر، توسط گروهی از اورک‌ها در تارن آئلوین کشته شدند و سپس آن اورک‌ها از غرب و از تورنیون ...

ادامه مطلب »