آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - اورکها (سربازان اربابان تاریکی)

اورکها (سربازان اربابان تاریکی)

معنی: کلمه اورک از واژه ای در انگلیسی باستان به معنی دیو مشتق شده است
نام های دیگر: گابلینها، گلامهوت ، ایرچ

در مورد منشا پیدایش اورکها، پیاده نظام دشمن، اطلاع درستی در دست نیست. گفته شده که اورکها، در واقع الفهایی بودند که پیش از دوران اول، ملکور به اسارت در آورد و با شکنجه آنها را پلید و تبدیل به اورک کرد. اورکها موجوداتی سیه چرده و با قامتی خمیده بودند. بیشتر آنها تاریکی را ترجیح میدادند و در نور خورشید کور می شدند، اما گونه هایی مانند اوروک-های که در اواخر دوران سوم ایجاد شدند، توانایی تحمل نور روز را داشتند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...