آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - گمیجی پیر (لقبی که موجب شهرت نام فامیلی سام وایز گمجی گشت)

گمیجی پیر (لقبی که موجب شهرت نام فامیلی سام وایز گمجی گشت)

لقب گمیجی پیر به هاب گمیجه اهل تایفیلد تعلق داشت. هم هاب و هم پسرش هابسون شغل ریسمان بافی اختیار کردند و این شغل منشا لقب هابسون، گمجی ریسمان باف بود. لقبی که بعدها به عنوان نام فامیلی نوه هابسون، سام وایز به کار رفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...