آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old Gammidgy

آرشیو برچسب: Old Gammidgy

گمیجی پیر (لقبی که موجب شهرت نام فامیلی سام وایز گمجی گشت)

لقب گمیجی پیر به هاب گمیجه اهل تایفیلد تعلق داشت. هم هاب و هم پسرش هابسون شغل ریسمان بافی اختیار کردند و این شغل منشا لقب هابسون، گمجی ریسمان باف بود. لقبی که بعدها به عنوان نام فامیلی نوه هابسون، سام وایز به کار رفت.

ادامه مطلب »