آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - O - گدار قدیمی (محل اصلی رد شدن از آندوین در قسمتهای شمالی این رود)

گدار قدیمی (محل اصلی رد شدن از آندوین در قسمتهای شمالی این رود)

در نقطه ای که جاده قدیمی جنگل با آندوین تلاقی میکرد، حدود ۴۰ مایل در جنوب کارراک، در زمانهای قدیم پلی سنگی قرار داشت. اما در اواخر دوران سوم، در حالیکه مدتها از ویرانی پل میگذشت، راه عبور از رود چیزی جز یک گدار نبود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...