آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old Ford

آرشیو برچسب: Old Ford

گدار قدیمی (محل اصلی رد شدن از آندوین در قسمتهای شمالی این رود)

در نقطه ای که جاده قدیمی جنگل با آندوین تلاقی میکرد، حدود ۴۰ مایل در جنوب کارراک، در زمانهای قدیم پلی سنگی قرار داشت. اما در اواخر دوران سوم، در حالیکه مدتها از ویرانی پل میگذشت، راه عبور از رود چیزی جز یک گدار نبود.

ادامه مطلب »