آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مونگو بگینز (پدربزرگ بیل‌بو بگینز)

مونگو بگینز (پدربزرگ بیل‌بو بگینز)

فرزند ارشد بالبو بگینز میان پنج فرزندش ،که اولین بزرگ خاندان شناخته شدۀ خانواده بگینز بود. به‌عنوان فرزند ارشد بالبو، مونگو پس از پدرش بزرگ خاندان می‌شد، پیش از آنکه این عنوان را برای پسرش بونگو به ارث بگذارد. (شایان ذکر است که قوانین وراثت در این موارد در میان هابیت‌های شایر کمی پیچیده هستند، امکان دارد که ریاست خانواده، پیش از رسیدن به بونگو، از طریق مادر مونگو بریلا بوفین، یا همسر مونگو، لارا گراب، به ارث رسیده باشد.) پسر دوم مونگو که لونگو نام داشت با خانوادۀ ساک‌ویل ازدواج کرد. و شاخه ای دیگر به نام ساک‌ویل-بگینز را آغاز کرد. پس ارث پدری و بزرگی فامیل به بیل‌بو میرسید. و او هم آن را به فرودو داد. مونگو در ۹۳ سالگی جان سپرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...