آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - خانم لی‌لی کاتن {سابقاً لی‌لی براون} (مادرزن سام‌وایز گمگی)

خانم لی‌لی کاتن {سابقاً لی‌لی براون} (مادرزن سام‌وایز گمگی)

همسر تولمن کاتن از بای‌واتر. و مادر رز کاتن؛ کسی که بعد از جنگ حلقه با سام‌وایز گمگی ازدواج می‌کند. خانم کاتن حضور کوتاهی در کتآب‌های ارباب حلقه‌ها دارد و تنها با نام «خانم کاتن» از او یاد ‌می‌شود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...