آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - خانم لی‌لی کاتن {سابقاً لی‌لی براون} (مادرزن سام‌وایز گمگی)

خانم لی‌لی کاتن {سابقاً لی‌لی براون} (مادرزن سام‌وایز گمگی)

همسر تولمن کاتن از بای‌واتر. و مادر رز کاتن؛ کسی که بعد از جنگ حلقه با سام‌وایز گمگی ازدواج می‌کند. خانم کاتن حضور کوتاهی در کتآب‌های ارباب حلقه‌ها دارد و تنها با نام «خانم کاتن» از او یاد ‌می‌شود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...