آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mrs. Lily Cotton (née Lily Brown)

آرشیو برچسب: Mrs. Lily Cotton (née Lily Brown)

خانم لی‌لی کاتن {سابقاً لی‌لی براون} (مادرزن سام‌وایز گمگی)

همسر تولمن کاتن از بای‌واتر. و مادر رز کاتن؛ کسی که بعد از جنگ حلقه با سام‌وایز گمگی ازدواج می‌کند. خانم کاتن حضور کوتاهی در کتآب‌های ارباب حلقه‌ها دارد و تنها با نام «خانم کاتن» از او یاد ‌می‌شود.

ادامه مطلب »