آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مصاب سیریون (پناهگاه تبعیدیان گوندولین)

مصاب سیریون (پناهگاه تبعیدیان گوندولین)

دلتای رود سیریون، جایی که رود به خلیج بالار می‌رسید. پس از ویرانی سرزمین‌های دوریات و گوندولین، مردم بسیاری در اینجا گرد آمدند و تحت سرپرستی ائارندیل به سکونت پرداختند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...