آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مصاب اونودلو (دلتای رود انت‌واش)

مصاب اونودلو (دلتای رود انت‌واش)

رود اونودلو که بیشتر با ترجمه نامش، انت‌واش، شناخته می‌شد، بزرگترین رودی بود که از خاک روهان می‌گذشت. در جنوب جنگل فنگورن جریان می‌یافت، مسیرش به علت رسیدن به کوهستان سفید به شرق تغییر پیدا می‌کرد و آب‌هایش با اسنوبورن و دیگر رودها که از ارتفاعات برف‌گیر جاری می‌شدند تغذیه می‌شد.

جریان اونودلو در رسیدن به محدودۀ روهان دوشاخه می‌شد. (این نقطه‌ی تقسیم در حقیقت به عنوان بخشی از مرز شرقی روهان تعریف شده است). هر یک از شاخه‌ها مجدداً تقسیم می‌شد تا این‌که نهایتاً آب‌های انت‌واش در دست کم هفت نقطه‌ی مجزا به رود بزرگ آندوین می‌ریخت. ورود ناگهانی جریان آب به شکل‌گیری مرداب وسیعی در مقابل مصب‌های اونودلو و در ساحل شرقی آندوین انجامید. نیندالو یا وت‌وانگ، باتلاق بزرگی که در جنوب امین مویل گسترده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...