آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مده (هفتمین ماه تقویم بری)

مده (هفتمین ماه تقویم بری)

یکی از ماه های تابستان در تقویم بری، مده معادل با ماه “بعد از لایت” تقویم شایر  و جولای امروزی است. این ماه بعد از جشن میانه تابستان می آید و بعد از آن  ماه هشتم، ود مات، می آید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...