آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mede

آرشیو برچسب: Mede

مده (هفتمین ماه تقویم بری)

یکی از ماه های تابستان در تقویم بری، مده معادل با ماه “بعد از لایت” تقویم شایر  و جولای امروزی است. این ماه بعد از جشن میانه تابستان می آید و بعد از آن  ماه هشتم، ود مات، می آید.

ادامه مطلب »