آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - ماروک برندی باک (سومین پسر گورمادوک برندی باک)

ماروک برندی باک (سومین پسر گورمادوک برندی باک)

جوانترین و سومین پسر گورمادوک برندی باک “گود کن” اهل برندی هال. او به همراه دو برادرش مادوک(که صاحب عنوان ارباب باکلند شد) و سادوک شاخه ای بزرگ از خاندان برندی باک را بوجود آوردند که نوادگان بسیاری داشتند، با این حال جزئیات نوادگان او در تاریخ ثبت نشده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...