آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Marroc Brandybuck

آرشیو برچسب: Marroc Brandybuck

ماروک برندی باک (سومین پسر گورمادوک برندی باک)

جوانترین و سومین پسر گورمادوک برندی باک “گود کن” اهل برندی هال. او به همراه دو برادرش مادوک(که صاحب عنوان ارباب باکلند شد) و سادوک شاخه ای بزرگ از خاندان برندی باک را بوجود آوردند که نوادگان بسیاری داشتند، با این حال جزئیات نوادگان او در تاریخ ثبت نشده است.

ادامه مطلب »