آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - مارکو (به همراه برادرش بلانکو شایر را بنا نهاد)

مارکو (به همراه برادرش بلانکو شایر را بنا نهاد)

هابیتی از فالوهاید، که با برادرش بلانکو از بری خارج شد و شایر را بنا نهاد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...