آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - M - حلقه جادویی (حلقه قدرت بیلبو)

حلقه جادویی (حلقه قدرت بیلبو)

نامی برای حلقه یگانه سائرون. زمانی که حلقه در اعماق کوهستان مه آلود توسط بیلبو پیدا شد، چیزی از قدرت آن به جز ناپدید کردن شخص بدست کننده نمیدانستند. در آن زمان آنرا به عنوان یک حله جادویی ساده میشناختند. بیلبو در طول سفر به اره بور آزادانه از آن استفاده میکرد، و حتی یکبار چندین هفته در حالت نامرئی آنرا به دست داشت.

سائرون در آن زمان مشغول دفع حمله شورای سفید به دژ او در جنوب سیاه بیشه بود. و فکر نمیکرد که حلقه در دست مسافری در سرزمینهای شمالی باشد، بنابراین بیلبو خوش شانس بود که سازنده حقله متوجه استفاده او از حلقه اش نشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...