آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Magic Ring

آرشیو برچسب: Magic Ring

حلقه جادویی (حلقه قدرت بیلبو)

نامی برای حلقه یگانه سائرون. زمانی که حلقه در اعماق کوهستان مه آلود توسط بیلبو پیدا شد، چیزی از قدرت آن به جز ناپدید کردن شخص بدست کننده نمیدانستند. در آن زمان آنرا به عنوان یک حله جادویی ساده میشناختند. بیلبو در طول سفر به اره بور آزادانه از آن استفاده میکرد، و حتی یکبار چندین هفته در حالت نامرئی ...

ادامه مطلب »